Language selection | Nyelvválsztás eSpirit – IT Solutions
“SZAKI” innovációs fejlesztés

“SZAKI” innovatív információs rendszer


Cím: GOP-1.3.1-11/A-2011-0094 „SZAKI” Szakképzési és Felnőttképzési források felhasználását támogató, innovatív információs rendszer kifejlesztése az eSpirit Kft-nél

„A SZAKI újdonságtartalma az alábbi szempontok mentén foglalható össze:
Felnőttképzés, szakképzés szerepe: Hazánkban kiemelt fókuszként és stratégiai célként lett megfogalmazva a foglalkoztatottság növelése a foglalkoztatottsági ráta emelése. Ezen célok eléréséhez elengedhetetlen a megfelelő szakképzés, illetve a felnőttképzés hatékonyságának a növelése. Projektünk célját ennek a hatékonyság növelésnek a szellemében fogalmaztuk meg. Egy olyan rendszert, amely segít a szakképzésre fordítható források optimális felhasználásában, elszámolásában, illetve átfogó képet nyújt felhasználóinak a mindenkori helyzet elemzéséhez, koordinálásához.

Képzés kontrolling: A hazai vállalatok számára a gazdasági válság hatására kiemelten fontos a költséghatékonyság, a költségek minél alaposabb elemzése, mérése a munkavállalói képzések területén is. A dekonjunktúra miatt számos vállalati tevékenységre költenek kevesebbet a vállalkozások, és ezek között sajnos a szakképzések, továbbképzések előkelő helyet foglalnak el. Fontos tehát, hogy jobban tervezhető és mérhető legyen a vállalat képzésekkel kapcsolatos összes költése. Nincs kialakult módszertana és eszközrendszer a képzés kontrollingnak, mivel a képzési adatok gyűjtése nem költség központú, valamint képzéseket támogató üzleti alkalmazások funkcionalitása nem ilyen céllal lett kifejlesztve.

SZHJ management: Ahhoz, hogy a vállalkozások képzési aktivitása ne, vagy ne jelentősen csökkenjen, külső források bevonása kiemelten fontos. A vállalatok képzéseinek finanszírozása szempontjából talán a legjelentősebb forrás a munkavállalóik folyamatos képzésére, fejlesztésére felhasználható szakképzési hozzájárulás. A hazai tapasztalat ugyanakkor azt mutatja, hogy a jogszabályi adta kereteket a vállalkozások nem tudják, vagy a bonyolult adminisztrációs előírások miatt nem akarják kimeríteni.

A SZAKI egyszerre segít mindkét problémán. Egyrészt átfogó és részletes képzési adatrögzítést valósít meg nem csak a képzési alapadatok, hanem a költségadatok tekintetében is, másrészt figyelembe veszi, automatikusan számolja, összesíti az SZHJ keretből adott képzésre és a teljes vállalkozásra, cégcsoportra felhasználható összegeket. A bonyolult adminisztrációs terhet átvállalja a képzésmenedzsmentet végző kollégáktól, gombnyomásra készíti el a szükséges dokumentumokat, szerződéseket, kimutatásokat, bevallásokat. Ezzel nem csak mérhető, naprakész adatokkal szolgál a képzésekről a döntéshozók felé, hanem jelentős munkaidőt spórol meg.
A SZAKI felhasználóinak köre széles lehet, hiszen nem csak a vállalatok számára készítjük, hanem a szakképző intézmények, képzési központok, tréning cégek, nyelviskolák számára is, akik a SZAKI-val kiszolgálhatják megrendelőiket.

A SZAKI tervezésekor számos vállalati HR vezetőt, szakképző intézményt kérdeztünk meg arról, hogy milyen eszközök támogatják a szervezetükben a fenti funkciókat. Magunk is számtalan ismert bérrendszer funkcionalitását vizsgáltuk. Sajnos nagy űrt találtunk a bérszámfejtő rendszerek – e-learning rendszerek – egyéb ERP rendszermodulok funkcionalitása között, ugyanis egyik sem képes átfogóan, teljes körűen támogatni ezeket a funkciókat, adatszolgáltatásokat. Ezért aztán rengeteg manuális munkával és Excel táblák tömegével képesek csak megoldani az számukra szükséges vezetői adatszolgáltatásokat, és az SZHJ keretek visszaigénylését. Az ilyen költségadatok tervezésére pedig a főszámok tekintetében egyáltalán nincs megoldásuk. Ezek alapján nyugodtan kijelenthetjük, hogy a SZAKI egyedülálló lesz a képzésmenedzsment és SZHJ keretgazdálkodás területén.”

"SZAKI" innovatív információs rendszer